حق ثبت اختراع شرکت

اختراع ثبت اختراع

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
001
نه نوع ثبت اختراع
1 یک مجموعه ژنراتور یاطاقان تنها با موتور دیزل تک سیلندر خنک کننده آب
2 یک مجموعه ژنراتور احتراق داخلی با قابلیت نمک زدایی آب دریا
3 دینام

حق ثبت اختراع مدل

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
Ultra-silent water-cooled generator set
Internal combustion generator set with heating and heating water system
A silent internal combustion generator that the junction box is on the side
Vertical super silent generator set
Water-cooled single cylinder diesel generator set
Hand-operated air-cooled diesel generator set
The invention relates to an air-cooled diesel engine flywheel assembly
Generator with strong cooling system
The utility model relates to a wire rope fixing assembly
The utility model relates to a dustproof silent generator set
Electric charging car
The utility model relates to a single cylinder water-cooled diesel generator set
The utility model relates to a diesel generator set
motor
Single bearing generator
Double-bearing generator
The utility model relates to an energy saving sewage treatment system
The utility model relates to a sewage treatment system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
The utility model relates to a fully enclosed dustproof silent water-cooled generator set
The utility model relates to a seawater desalination system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
نه نوع ثبت اختراع
1 یک مجموعه ژنراتور یاطاقان تنها با موتور دیزل تک سیلندر خنک کننده آب
2 یک مجموعه ژنراتور احتراق داخلی با قابلیت نمک زدایی آب دریا
3 مجموعه ژنراتور خنک کننده فوق العاده بی صدا
4 مجموعه ژنراتور احتراق داخلی با سیستم آب گرمایش و گرمایش
5 یک مولد احتراق داخلی بی صدا که جعبه اتصال در کنار آن است
6 مجموعه ژنراتور فوق العاده خاموش
7 مجموعه ژنراتور دیزل تک سیلندر با آب خنک
8 مجموعه ژنراتور دیزل خنک کننده هوا با دست
9 این اختراع مربوط به مونتاژ فلایویل موتور دیزلی با خنک کننده هوا است
10 ژنراتور با سیستم خنک کننده قوی
11 مدل سودمند مربوط به مونتاژ اتصال طناب سیم است
12 مدل سودمند مربوط به یک مجموعه ژنراتور خاموش ضد گرد و غبار است
13 ماشین شارژ برقی
14 مدل کاربردی مربوط به یک مجموعه ژنراتور دیزل خنک شونده با آب تک سیلندر است
15 مدل سودمند مربوط به مجموعه ای از دیزل ژنراتور است
16 موتور
17 ژنراتور یاتاقان
18 ژنراتور دو تحمل
19 مدل سودمند مربوط به یک سیستم تصفیه فاضلاب صرفه جویی در انرژی است
20 مدل سودمند مربوط به یک سیستم تصفیه فاضلاب مبتنی بر بازیافت حرارت ضایعات یک مجموعه ژنراتور احتراق داخلی با آب خنک است
21 مدل کاربردی مربوط به یک مجموعه ژنراتور خنک کننده آب خاموش و بدون گرد و غبار است
22 مدل مطلوب مربوط به یک سیستم نمکزدایی آب دریا بر اساس بازیافت حرارت زباله از یک مجموعه ژنراتور احتراق داخلی با آب خنک است

ثبت اختراع

Air cooled diesel generator
A silent canopy for an air-cooled diesel generator set
Silent plug-in generator set
نه نوع ثبت اختراع
1 ژنراتور دیزل خنک کننده هوا
2 یک سایبان خاموش برای یک مجموعه دیزل ژنراتور با خنک کننده هوا
3 مجموعه مولد پلاگین خاموش